Ẩn giấu bí mật kinh hoàng đằng sau lăng mộ đá quân sư đại tài Gia Cát Lượng

25/06/2019

Không chỉ biết đến là một nhà quân sư đại tài, Gia Cát Lượng còn được mọi người biết đến như một bậc thầy về phong thủy có khả năng hô phong hoàn vũ, tiên liệu chuyện xảy ra trong tương lai. Sau cái chết của ông những câu chuyện thần bí xung quanh vẫn còn là những dấu hỏi chất bỏ lửng.

Ẩn giấu bí mật kinh hoàng đằng sau lăng mộ đá quân sư đại tài Gia Cát Lượng

1.Một số ẩn dấu đẳng sau cái mất của Gia Cát Lượng

Vào năm 234, năm  Kiến Hưng thứ 12 nhà Thục Hán. Gia Cát Lượng dẫn theo quân sang phía Bắc, đóng quân tại Ngũ Trượng Nguyên. Khi đó là vào giữa mùa hạ, thời tiết oi bức, cuộc chiến không được thuận lợi như mong muốn khiến cho Gia Cát Lượng gặp nhiều khó khăn và lo lắng không ngớt.

Chính vì thế mà chẳng bao lâu sau cơ thể ông dần mất sức, nhanh chóng chuyển thành bệnh, nằm liệt trên giường trong doanh trại. Vào đầu tháng 8, một vị quân sư lỗi lạc nhà Thục Hán – Gia Cát lượng đã qua đời khi ông mới chỉ 54 tuổi. Nhưng cái chết của ông chỉ được nhận định như thế, quanh đó còn có rất nhiều nghi vấn khác chưa được làm sáng tỏ.

2. Một số nét cuộc đời Gia Cát Lượng

Vào năm 27 tuổi ông theo Lưu Bị xuống núi, sau 14 năm ông đã làm đến chức Thừa tướng nước Thục, 27 năm sau thì được nhận định rằng chết vì buồn sầu, lo âu. Nhìn lại toàn bộ những cột mốc quan trong trong cuộc đời của ông, người ta nhận thấy rằng tất cả đều có liên quan mật thiết đến con số 7. Có lẽ đây không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nó là một con số định mệnh đối với Gia Cát Lượng.

Theo sử sách có ghi chép lại, ông biết sau khi mình mất, quân Thục sẽ không thể còn là đối thủ trước quân Ngụy dưới sự chỉ huy của Tư Mã Ý. Chính vì, thế mặc dù bệnh tình nghiêm trọng ông vẫn cố gắng họp các tướng sĩ dưới quyền của mình sắp xếp việc rút quân.

Các tướng quân trung thành theo Gia Cát Lượng là Dương Nghĩa và Khương Duy dưới sự sắp đặc của ông, sau khi ông mấy không phát tàng mà bắt đầu chỉnh đốn quan ẫm, cho rút quân về Hàn Trung thật nhanh những không để quân Tư Mã Ý phát hiện.

Những dù cho Tư Mã Ý đã đuổi theo những lại không hề tấn công, tất cả là nhờ vào những kế hoạch do Gia Cát Lượng bày kế sách.

Một người tài giỏi có khả năng tiên liệu trước việc có thể xảy ra trong tương lai đã bị mất và ngôi mộ của ông cho đến nay vẫn còn là những ẩn số mà chúng ta chưa có một câu trả lời thích đáng.