Mẫu lăng mộ

Mộ tháp đá

Mẫu mộ tháp đẹp đặt tại đình chùa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *