Mẫu đồ thờ

Lọ hoa đá

Lọ hoa đá lộc bình đâ dùng để cắm hoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *