Mẫu lăng mộ

Lăng thờ đá

Mẫu lăng thờ đá đẹp hay còn gọi là long đình đá.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *