Mẫu đồ thờ

Hạc đá

Hạc đá thờ cúng bằng đá tự nhiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *