Mẫu đồ thờ

Cây hương đá

Cây hương đá thờ ngoài trời hay ban thờ ngoài trời bán thiên. Tục thờ cây hương thờ thần linh của người dân Việt Nam đã có từ rất lâu đời.Đá mỹ nghệ Ninh Bình giới thiệu sản phẩm cây hương đá ngoài trời, cây hương thờ cửu mẫu bán thiên.Kích thước cây hương chuẩn phong thủy thước Lỗ Ban, tư vấn xây dựng và lắp đặt hoàn thiện trên cả nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *