Mẫu đồ thờ

Bát hương đá

Bát hương đá dùng để thắp hương trên mộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *