Mẫu đồ thờ

Bàn lễ đá

Bàn lễ đá hay bàn thờ đá để đặt những đồ cúng lễ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *